ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 42 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 13333,07
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 13159,78
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 694587,9
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 592501,39
обслуговування ліфтів       5 грн. 91487,89
субсидії 6 грн. 865,11
відшкодування пільг 7 грн. 9733,5
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 765956,0
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 746724,3
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 76040,0
з них : ел.енергія 11 грн. 49794,93
           паливо 12 грн. 2380,8
           матеріали 13 грн. 18468,08
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 5396,2
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 286504,87
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 158996,82
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 7958,76
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 4621,98
           обслуговування ліфтів     19 грн. 111701,31
           інші підрядні роботи 20 грн. 3226,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 382139,24
IV. Амортизація 22 грн. 2040,22
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 19231,63
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 658897,9
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 559647,16
обслуговування ліфтів       26 грн. 88652,11
субсидії 27 грн. 865,11
відшкодування пільг 28 грн. 9733,5
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -107058,1
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 5,76
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,22
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 46 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 2673,60
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м.  
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 117832,3
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 116869,47
обслуговування ліфтів       5 грн. 0,00
субсидії 6 грн. 616,27
відшкодування пільг 7 грн. 346,57
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 124179,0
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 120322,6
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 12840,1
з них : ел.енергія 11 грн. 5975,16
           паливо 12 грн. 477,4
           матеріали 13 грн. 5742,58
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 644,96
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 36830,48
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 32885,32
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1459,2
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 1346,96
           обслуговування ліфтів     19 грн. 0,00
           інші підрядні роботи 20 грн. 1139,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 70272,42
IV. Амортизація 22 грн. 379,55
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 3856,42
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 115145,9
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 114183,01
обслуговування ліфтів       26 грн. 0,00
субсидії 27 грн. 616,27
відшкодування пільг 28 грн. 346,57
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -9033,1
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 4,64
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 4,41
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 48 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 2693,00
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м.  
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 121490,1
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 120657,49
обслуговування ліфтів       5 грн. 0,00
субсидії 6 грн. 0
відшкодування пільг 7 грн. 832,57
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 116947,0
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 113062,6
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 9121,4
з них : ел.енергія 11 грн. 6758,47
           паливо 12 грн. 480,88
           матеріали 13 грн. 1283,36
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 598,67
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 45741,74
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 42051,12
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1226,64
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 1324,98
           обслуговування ліфтів     19 грн. 0,00
           інші підрядні роботи 20 грн. 1139,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 57833,08
IV. Амортизація 22 грн. 366,37
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 3884,4
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 112689,1
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 111856,52
обслуговування ліфтів       26 грн. 0,00
субсидії 27 грн. 0
відшкодування пільг 28 грн. 832,57
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -4257,9
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 4,34
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 4,51
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 62 по проспекту Героїв Дніпра
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 7582,80
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 6749,23
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 378892,8
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 329814,20
обслуговування ліфтів       5 грн. 46758,93
субсидії 6 грн. 1683,2
відшкодування пільг 7 грн. 636,47
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 349818,0
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 338880,6
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 45882,4
з них : ел.енергія 11 грн. 35347,93
           паливо 12 грн. 1354
           матеріали 13 грн. 6777,19
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 2403,28
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 117330,43
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 53913,74
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1918,56
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 3061,4
           обслуговування ліфтів     19 грн. 57125,73
           інші підрядні роботи 20 грн. 1311,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 174766,32
IV. Амортизація 22 грн. 901,42
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 10937,43
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 365483,7
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 317265,18
обслуговування ліфтів       26 грн. 45898,81
субсидії 27 грн. 1683,2
відшкодування пільг 28 грн. 636,47
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     15665,7
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 4,72
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,09
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 64 по проспекту Героїв Дніпра
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 7607,40
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 6771,66
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 387318,2
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 330376,28
обслуговування ліфтів       5 грн. 46960,95
субсидії 6 грн. 1320,1
відшкодування пільг 7 грн. 8660,88
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 366205,3
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 355232,4
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 56462,8
з них : ел.енергія 11 грн. 36782,54
           паливо 12 грн. 1358,41
           матеріали 13 грн. 16388,42
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 1933,42
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 149344,76
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 85583,34
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1968,48
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 3083,38
           обслуговування ліфтів     19 грн. 57362,23
           інші підрядні роботи 20 грн. 1347,33
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 148429,9
IV. Амортизація 22 грн. 994,94
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 10972,94
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 359238,7
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 305914
обслуговування ліфтів       26 грн. 43343,76
субсидії 27 грн. 1320,1
відшкодування пільг 28 грн. 8660,88
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -6966,6
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 4,92
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,18
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 67 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 9329,16
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 9133,71
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 485239,8
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 414573,46
обслуговування ліфтів       5 грн. 62859,04
субсидії 6 грн. 1859,92
відшкодування пільг 7 грн. 5947,42
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 524693,3
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 511236,9
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 54227,4
з них : ел.енергія 11 грн. 36821,19
           паливо 12 грн. 1665,86
           матеріали 13 грн. 12032,17
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 3708,2
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 209090,54
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 124124,46
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 3075
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 2775,66
           обслуговування ліфтів     19 грн. 76888,42
           інші підрядні роботи 20 грн. 2227,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 246504,89
IV. Амортизація 22 грн. 1414,09
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 13456,38
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 462136,9
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 392656,84
обслуговування ліфтів       26 грн. 61672,72
субсидії 27 грн. 1859,92
відшкодування пільг 28 грн. 5947,42
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -62556,4
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 5,64
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,22
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 68 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 6056,76
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м.  
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 259038,8
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 254364,30
обслуговування ліфтів       5 грн. 0,00
субсидії 6 грн. 381,5
відшкодування пільг 7 грн. 4293,04
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 286707,3
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 277971,1
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 16665,8
з них : ел.енергія 11 грн. 8958,92
           паливо 12 грн. 1081,51
           матеріали 13 грн. 5702,16
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 923,24
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 97757,00
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 89397,8
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 2270,4
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 2621,8
           обслуговування ліфтів     19 грн. 0,00
           інші підрядні роботи 20 грн. 3467,00
ІІІ. Витрати на оплату праці  з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 162675,19
IV. Амортизація 22 грн. 873,05
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 8736,26
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 253861,3
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 249186,71
обслуговування ліфтів       26 грн. 0,00
субсидії 27 грн. 381,5
відшкодування пільг 28 грн. 4293,04
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -32846,1
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 6,31
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,70
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 73 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 7524,40
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 6765,52
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 381394,3
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 328101,63
обслуговування ліфтів       5 грн. 46952,81
субсидії 6 грн. 1714,53
відшкодування пільг 7 грн. 4625,32
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 392853,4
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 382000,2
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 50946,4
з них : ел.енергія 11 грн. 35684,61
           паливо 12 грн. 1343,58
           матеріали 13 грн. 10497,91
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 3420,33
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 153532,61
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 84085,14
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1936,08
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 3017,44
           обслуговування ліфтів     19 грн. 57344,65
           інші підрядні роботи 20 грн. 7149,30
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 176461,21
IV. Амортизація 22 грн. 1059,96
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 10853,2
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 375366,8
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 322541,86
обслуговування ліфтів       26 грн. 46485,08
субсидії 27 грн. 1714,53
відшкодування пільг 28 грн. 4625,32
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -17486,6
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 5,32
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,15
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 72 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 11179,38
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 10081,70
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 602806,3
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 525429,03
обслуговування ліфтів       5 грн. 70092,74
субсидії 6 грн. 2395,65
відшкодування пільг 7 грн. 4888,91
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 616746,5
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 600621,3
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 72875,4
з них : ел.енергія 11 грн. 50093,68
           паливо 12 грн. 1996,22
           матеріали 13 грн. 15998,06
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 4787,39
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 216889,84
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 122749,56
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 1934,4
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 4380,2
           обслуговування ліфтів     19 грн. 85578,24
           інші підрядні роботи 20 грн. 2247,44
ІІІ. Витрати на оплату праці  з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 309200,85
IV. Амортизація 22 грн. 1655,29
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 16125,12
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 573882,8
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 498398,78
обслуговування ліфтів       26 грн. 68199,50
субсидії 27 грн. 2395,65
відшкодування пільг 28 грн. 4888,91
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -42863,6
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 5,61
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,47
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 74 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 3980,67
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 3606,69
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 219288,1
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 192527,28
обслуговування ліфтів       5 грн. 24691,63
субсидії 6 грн. 239,45
відшкодування пільг 7 грн. 1829,73
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 255024,3
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 249282,6
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 31844,8
з них : ел.енергія 11 грн. 19999,81
           паливо 12 грн. 710,81
           матеріали 13 грн. 10349,69
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 784,47
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 93326,67
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 59948,9
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 558,48
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 1566,76
           обслуговування ліфтів     19 грн. 30231,53
           інші підрядні роботи 20 грн. 1021,00
ІІІ. Витрати на оплату праці  з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 123409,35
IV. Амортизація 22 грн. 701,77
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 5741,72
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 203526,9
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 178160,82
обслуговування ліфтів       26 грн. 23296,91
субсидії 27 грн. 239,45
відшкодування пільг 28 грн. 1829,73
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     -51497,4
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 6,51
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,59
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 77 по проспекту Героїв Дніпра
               
               
Найменування показників Код  Од. січень-грудень
  рядка вим. 2020р.
РОЗДІЛ 1 Надання послуг
Загальна площа житлового будинку 1 кв.м. 7996,50
Загальна площа житлового будинку без І поверху 2 кв.м. 7247,91
Чистий дохід від реалізації послуг,всього: 3 грн. 405281,5
у тому числі:      
кв.плата безпосередньо від населення 4 грн. 343672,25
обслуговування ліфтів       5 грн. 50330,79
субсидії 6 грн. 3816,14
відшкодування пільг 7 грн. 7462,3
РОЗДІЛ 2. Витрати на надання послуг
Витрати звичайної діяльності 8 грн. 379041,6
у тому числі:      
Витрати операційної діяльності 9 грн. 367507,4
у тому числі      
І. Матеріальні витрати  10 грн. 43677,5
з них : ел.енергія 11 грн. 33470,24
           паливо 12 грн. 1427,89
           матеріали 13 грн. 6863,54
           інші матеріальні витрати (спецодяг, молоко, вода) 14 грн. 1915,82
 ІІ. Підрядні роботи:  15 грн. 167723,81
з них : прибир.прибудинкової території та сход.клітин 16 грн. 99676,42
           дератизація та дезінсекція 17 грн. 2098,2
           обслуговування димо-вентканалів 18 грн. 2841,6
           обслуговування ліфтів     19 грн. 61463,59
           інші підрядні роботи 20 грн. 1644,00
ІІІ. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц.заходи 21 грн. 155084,41
IV. Амортизація 22 грн. 1021,71
Інші витрати (податки, послуги банку, зв*зок, поштові витрати та ін.) 23 грн. 11534,14
РОЗДІЛ 3 Оплата послуг
Обсяг оплаченних послуг без ПДВ,всього:  24 грн. 397233,1
з них зокрема:      
кв.плата безпосередньо від населення 25 грн. 334716,7
обслуговування ліфтів       26 грн. 51238,01
субсидії 27 грн. 3816,14
відшкодування пільг 28 грн. 7462,3
               
Залишок коштів (з урахуванням сплати заборгованості минулих періодів)     18191,6
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (фактична) - по витратах   грн./м2 4,83
Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку на 1м2 загальної площі з ПДВ (з урахуванням фактичного споживання ел.енергії) - нараховано   грн./м2 5,14
ОБЛІКОВА КАРТА
доходів та витрат з утримання житлового будинку № 79 по проспекту Героїв Дніпра